30.06.2019

Eestimaa pühade pp.

12 apostli koondmälestus.

1. v. HE Mk 16:1-8;

Rm 2:10-16; Mt 4:18-23