30.06.2020

12 apostli koondmälestus

Rm 9:18-33; Mt 11:2-15 (E);

Rm 10:11-11:2; Mt 11:16-20