30.06.2021

12 apostli koondmälestus

Rm 4:13-25; Mt 7:21-23