30.06.2022

12 apostli koondmälestus

Rm 8:22-27; Mt 10:23-31