30.06.2023

12 apostli koondmälestus.

Rm 11:25-36; Mt 12:1-8