30.06.2024

Kõikide pühade pp.

12 apostli koondmälestus.

8. v. HE Mt 28:16-20

Hb 11:33-12:2;

Mt 10:32-33, 37, 38, 19:27-30