30.07.2013

Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I)  mälestus.

   Liturgial: 1Kr 1:1-9; Mt 13:24-30.