30.07.2014

Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I)  mälestus.

   Liturgial: 1Kr 10:12-22; Mt 16:20-24.