30.07.2015

Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I)  mälestus.

   Liturgial: 1Kr 14:6-19; Mt 20:17-28.