30.07.2016

Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

Rm 9:1-5; Mt 9:18-26.