30.07.2017

8. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade apostlite Siila, Kriskenti ja koos nendega apostliametit pidanute (I) mälestus.

7. viis.

Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 1Kr 1:10-18; Mt 14:14-22.