30.08.2013

Eelkäija pea maharaiumise püha lõpetus.

Meie pühade isade Konstantinoopoli ülem-piiskoppide Aleksandri (340), Johannese (595) ja Pauli (784) mälestus.

Samuti meie vaga isa Süvari imetegija Aleksandri uinumise mälestus (1533). Ja õilisusulise vürsti Neeva Aleksandri (1263) säilmete Vladimirist Peterburgi toomine (1724).

   Liturgial: 2Kr 1:12-20; Mt 22:23-33.