30.08.2015

13. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie pühade isade Konstantinoopoli ülem-piiskoppide Aleksandri (340), Johannese (595) ja Pauli (784) mälestus.

Ja meie vaga isa Süvari imetegija Aleksandri uinumine (1533).

   4. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: 1Kr 16:13-24; Mt 21:33-42.