30.10.2015

Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) mälestus.

   Liturgial: Kl 4:10-18; Lk 11:23-26.