30.10.2016

19. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) mälestus.

Üleminek talveajale.

2. viis.

Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: 2Kr 11:31 – 12:9; Lk 16:19-31 (Luuka 5. pp).