30.10.2017

Pühade märtrite Sinoovi ja tema õde Sinoovia (285) mälestus.

Kl 2:13-20; Lk 11:29-33.