30.11.2016

Püha ja aulise apostli Andreas Esmakutsutu (62) mälestus.

Reomäe kiriku nimepüha. 

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Pt 1:1 – 2:6.

II. 1Pt 2:21 – 3:9.

III. 1Pt 4:1-11.

   Hommikuevangeelium: Mt 4:18-23.

   Liturgial: 1Kr 4:9-16; Jh 1:35-51.