30.12.2016

Tessaloonika püha vagamärtri Aniisia (285-305) mälestus.

Tt 1:15 – 2:10; Mk 12:1-12.