30.12.2021

Mr. Aniisia †298

Tt 1:5-2:1; Mk 11:27-33