31.01.2014

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi piiskopi Nikita (1108) mälestus.

Liturgial: 1Pt 1:1-2.10-12; 2:6-10; Mk 12:1-12.