31.01.2015

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) mälestus.

Ja meie püha isa Novgorodi piiskopi Nikita (1108) mälestus.

   Liturgial: 2Tm 2:11-19; Lk 18:2-8.