31.01.2016

Sakkeuse pühapäev.

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi piiskopi Nikita (1108) mälestus.

  1. viis. Hommikuevangeelium II: Mk 16:1-8.

   Liturgial: 1Tm 4:9-15; Lk 19:1-10 (Luuka 15. pühapäev).