31.01.2017

Pühade imetegijate ja kasupüüdmata tervendajate Kiiri ja Johannese (311) mälestus.

Samuti meie püha isa Novgorodi piiskopi Nikita (1108) mälestus.

[Esmaspäevased: 1Pt 2:21 – 3:9; Mk 6:54 – 7:8.]

1Pt 3:10-22; Mk 7:5-16.