31.08.2014

12. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise vöö Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse toomine (395-408).

   3. viis. Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: 1Kr 15:1-11; Mt 19:16-26.

   Jumalasünnitajale: Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.