31.08.2016

Meie kõige pühama valitseja Jumalasünnitaja aulise vöö Konstantinoopoli Vlaherna kirikusse toomine (395-408).

2Kr 3:4-11; Mt 23:29-39.

Kui on Jumalasünnitaja teenistus:

Hb 9:1-7; Lk 10:38-42; 11:27-28.