31.10.2013

Pühade apostlite Stakise, Apelli, Ampli, Urbani, Narkissi ja Aristovuli (I) ning püha märtri Epimahhi (umb 250) mälestus.

   Liturgial: Fl 1:20-27; Lk 11:47-12:1.