31.10.2015

Pühade apostlite Stahhi, Apelli, Ampli, Urbani, Narkissi ja Aristovuli (I) mälestus.

Liturgial: 2Kr 5:1-10; Lk 8:16-21.