31.10.2016

Pühade apostlite Stahhi, Apelli, Ampli, Urbani, Narkissi ja Aristovuli (I) mälestus.

Fl 2:12-16; Lk 11:29-33.