Avaleht/Kirikukalender

Kirikukalender


1 2 3 Range paastupäev 4 5 Range paastupäev 6 7
8 9 10 Range paastupäev 11 12 Range paastupäev 13 14
15 16 17 Paastupäev; vein ja õli lubatud 18 19 Range paastupäev 20 21
22 23 24 Range paastupäev 25 26 Range paastupäev 27 28
29 30 31 Range paastupäev

Legend

  • Piimatooted ja munad lubatud, liha mitte
  • Range paastupäev
  • Täielik paast
  • Paastupäev; vein ja õli lubatud
  • Paastupäev; kala, vein ja õli lubatud
  • Kalamari
  • Lipuheiskamise päev
  • Lipuheiskamise päev Sinine
  • Lipuheiskamise päev Punane