Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Häädemeeste Issandamuutmise kogudus

Häädemeeste Issandamuutmise kogudus

HÄÄDEMEESTE ISSANDAMUUTMISE KOGUDUS

Häädemeestel, nii nagu ka naabervallas Tahkurannas, vahetas 1846-1848 usku koguni 80% rahvast. Häädemeeste õigeusu koguduse algusajaks peetakse 18.09.1849, mil kinnitati ametisse  pr Küprian/Kiprian  Sarnet. Tegemist oli ümbruskonna esimese õigeusu kogudusega. Lisaks Häädemeeste vallale kuulusid kogudusse ka Orajõe, Laiksaare ja Tahkuranna valla õigeusklikud.

Kogudust kutsuti 1873 Orajõe koguduseks, sest selle loomise algatajateks olid orajõelased. Kogudusele otsiti ruume nii Orajõelt kui ka Häädemeestelt, sobivad ruumid-mõisavalitseja maja-leiti Häädemeestelt, kuhu 1870-1872 ehitati kirik. 20. saj alguseks olid ka kõikidesse teistesse, algul Häädemeeste alla kuulunud valdadesse ehitatud õigeusu kirikud ning Häädemeeste kogudus ühendas peaasjalikult oma valla õigeusklikke.

Häädemeeste koguduse juures töötas kihelkonnakool 1874−1918. Seoses usuvahetusega loodi 1855  Häädemeeste õigeusu abikool. Tänapäeval on taastatud vaimulike laulupäevade traditsioon, mis sai alguse 1935- siis kui Häädemeestel korraldati esimene õigeusu laulupäev.

Kogudust on nende aastate jooksul teeninud kolmteist vaimulikku – neist pikemaajaliselt üpr Kallinik Prants 1867−1901, üpr Peeter Saar 1901−1939, üpr Vassili Väinloo 1947-1987 ja praegune üpr Ardalion Keskküla alates 1988. Kogudusel on oma laulukoor, kus laulavad Olga Trifonova, Leida Veetõusme, Jane Loorents, Heljula Mengel, Tiiu Keskküla ja Raul Keskküla.

Koguduse käekäik sõltub tema liikmete käekäigust. Praeguseks ajaks on kiriku juurde püsima jäänud need inimesed, kellele on tähtis koguduseelu püsimine – hingeline, mitte materiaalne kasu.

Tõnis Joarand

Kontakt:
Kooli 23, Häädemeeste, 86001 Pärnumaa
Ülempreester Ardalion Keskküla
mob: +372 526 5285
Kontaktisik: Tõnis Joarand
mob: +372 5199 7758

a/a SEB: EE951010902015651008 / HÄÄDEMEESTE ÕIGEUSU KIRIK
SWED: EE592200001120263771 / EA-ÕIGEUSU KIRIKU HÄÄDEMEESTE ISSANDAMUUTMISE KOGUDUS