Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise kogudus

Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise kogudus

Kuriste2

 

 

HIIUMAA JUMALASÜNNITAJA SÜNDIMISE KOGUDUS

Õigeusk ja Hiiumaa

19. sajandi lõpul murdis sisse, nagu tavatseti sel ajal öelda, apostlik õigeusk ka Hiiumaale. 1883 viibisid Haapsalus õigeusu kiriku jumalateenistusel neli Käina valla Lelu küla talunikku. Üks neist, Matsi koha Tõnis Padu, kutsus 1884 alguses Haapsalus viibides preestrit-tõenäoliselt Nikolai Poletajev 1880-1888  saarele. 1884  juunis külastas Haapsalu preester nüüd juba salvimisel uue nime saanud Anton Padu ja salvis Lelus veel neliteist perekonda. Nii pandigi alus Emmaste-Lelu (hiljem Emmaste-Kuriste) õigeusukogudusele, nüüdsele Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise Kogudusele siin Kuristes.  Kogudus loodi ametlikult 09.11. 1884 Lelu külas Matsi talus, kus ühtlasi avati peagi ka õigeusu algkool.

Peale õigeusu koguduse loomist Kuristes algas Hiiumaal massiline õigeusku üleminek. Rahval oli soov osaleda jumalateenistusel, mis haaras inimese kõiki meeli ja eristus selle poolest, et jumalateenistusi ei peetud õigeusukirikus eraldi lihtrahavale ja härrasrahavale, nii nagu seda luterlikus kirikus tehti. 19. sajandi lõpuks oli Hiiumaal ligi 1500 õigeusklikku.

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Hiiumaal kolm kogudust ja aktiivne usuelu. Nõukogude aeg avaldas õigeusule ja pühakodadele laastavat mõju. Kuriste kirik oli ainuke nõukogude võimu ajal Hiiumaal tegutsev õigeusu pühakoda.

Viimase rahvaloenduse järgi, seisuga 31.12.2011 elas Hiiumaal 91 õigeusklikku.

Pühakoda

Historistlikus stiilis pühakojad valmisid Hiiumaal pisut hiljem kui õigeusk saarele tuli. Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirikut hakati ehitama 17.05.1888. Pühakoja ehitajateks olid olnud saarlased. Kollased tellised toodi kohale hobuste ja härgadega Riiast. Pühakoja arhitektideks olid K.Nyman ja I.Dmitrijevski.

Pühakoda pühitseti 27.07.1890. Jumalasünnitaja Sündimise Kirikuks. Koguduse templipüha on 8.septembril. Jumalasünnitaja sündimise püha on peetud 8. septembril ilmselt juba 6.-7. sajandil, kuigi ametlikku liturgilisse kalendrisse võeti see alles IX sajandil.

Vastvalminud kiriku kõrvale rajati surnuaed ja ehitati koolimaja ning elamu preestrile. Täna tegutseb vanas õigeusukoolimajas, kus kunagi talurahvale algharidust anti, Kuriste Haridusselts, kes ruume ka kogudusega jagab.

Uue katuse ja põranda ning oma endises ilus siselahenduse sai pühakoda 2011. Uus tornikiiver valmis kellatornile 2013.

Kuriste Jumalasünnitaja Sündimise kirik on ainuke toimiv kivist õigeusukirik Hiiumaal.

Hiiumaal teeninud preestrid:

Emmaste Jumalaema sündimise kogudus:

Tsvetkov Aleksander                            oli koguduse esimene preester

Paalandi (Oberpahl) Karp 

Teppo Joann 

Tsvetkov Joann 

Saarman Kondrat 

Vaher Feodor   

Bežanitski Boris 

Vahter Mihail 

Prooses Joann  

Oolma Matvei 

Laredi Kosma 

Kukk Joann 

Oolma Matvei 

Ervart Mihail   

Laredi Kosma 

Viherpuu Vladimir 

Villemson Teodor 

Ruus Augustin 

Kärk Peeter 

Bleive Theodor  

Kaseküli Vladimir

Hiet Innokenti 

Järvesalu Nikolai

Pärl Nikolai 

Kirss Emmanuel   

Sarapik Aleksander 

Ilves Jüri

Leppik Sakarias  

Tölpt Aabraham

 

Kõrgessaare Kristuse sündimise kogudus:

Dobrõševski Nikanor                                                     oli koguduse esimene preester

Tšistjakov Nikolai 

Raudsepp Laurenti 

Krinitski Vladimir

Oberpahl Dionisi 

Envere (Entson) Joann 

Paulus Aleksander 

Verlok Vassili 

Kokla Konstantin 

Mutt Jakob 

Laredei Kosma

Viherpuu Vladimir  

Pops Artemi 

Villemson Teodor

Ruus Augustin 

Kärk Peeter 

Tölpt Aabraham 

Pühalepa Issanda taevaminemise kogudus:

Orgussaar Antoni                                          oli koguduse  esimene preester

Teiss Joann 

Põrk Mihail  

Vassiljev Alekander 

Jansen Jakob 

Pöhönin Peeter 

Mutt Jakob 

Vahter Mihail    

Lend (Lesk) Georg 

Kaev Joann 

Laredei Kosma 

Kukk Joann 

Oolma Matvei 

Ervart Mihail  

Laredei Kosma 

Viherpuu Vladimir 

Villemson Teodor 

Ruus Augustin   

Kärk Peeter 

Tarkmees Aleksander

Tölpt Aabraham  

 

Koduleht: http://www.kirik-hiiumaal.ee

Kontakt:

Kuriste küla, Käina vald
92102 Hiiumaa
Preester Aabraham Tölpt
mob: +372 509 0251
e-post: aabraham@eoc.ee
Kontaktisik: Hillar Padu
tel: +372 462 9162