Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Kähri Peaingel Miikaeli kogudus

Kähri Peaingel Miikaeli kogudus

KÄHRI PEAINGEL MIIKAELI KOGUDUS

Ehitamise aeg: 1900

Pühitsemine: 1900, 1999

Ajaloost: 1845 õigeusu siirdunud Kähri kandi eestlastele asutati kogudus 1846  ja Peaingel Miikaeli puukirik valmis Kähri riigimõisa maadel 1850. Põllukividest ja punastest tellistest Miikaeli kirik valmis tüüpprojekti järgi 1900 (tööde ülevaataja-ehitustööde juht oli Peeter Steinberg). Tegu on historitsistliku kolmeosalise, kellatorni ja apsiidiga ehitisega, mis on kesktelje suhtes sümmeetriline. Torne on kaks: telkkiivriga kaheksatahuline kellatorn ja väike sibulkiivriga haritorn. Seest on kirik telliskivi- voodriga, akendel on teravkaarsillused. Koguduses oli 1900  716 ja 1938  204 liiget.
 Eesti Vabariigi maaseadusega võõrandati Kähri koguduselt 46 hektarit maad ja 1923 arvati koguduse maa riigi tagavaramaa hulka. Pärast riigistamist anti maa siiski endises suuruses kogudusele rendile 4500 marga eest aastas. Kuna koguduse preester EAÕKi sinodilt palka ei saanud, siis oli ta koguduse palgal ja kasutas koguduse maad, tasudes kõik maaga seotud kohustused. Maa andis preester omakorda pooleterarendile. 1926  maaseaduse muutmise seaduse alusel tagastati 1930  kogudusele 42 hektarit maad. 
Koguduse tegevus hääbus nõukogude ajal. Vileomon (Filimon) Talomees oli koguduse viimane oma preester kuni 1949  ja seejärel koguduse hooldaja. Põlva-Kähri kogudus suleti 1964  maksujõuetuse tõttu, seda hoolimata koguduse katsest 1963  mitmekordset maksutõusu vaidlustada. Samalaadne kirikuhoonete ja kindlustuse järsk maksutõus tabas 1963  teisigi Eesti õigeusu kogudusi ja ligi poolte õigeusu koguduste maksukoormus tõusis koguni 5-10 korda. Paljud neist suleti 1964. 1988–1998  kasutas Kähri kirikut Põlva luterlik kogudus oma abikirikuna ja finantseeris ka kiriku remonti 1988 alates , s.o enne kui saadi kohaliku täitevvõimu – Põlva Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee ametlik luba kiriku kasutamiseks. Vastava Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Põlva koguduse juhatuse 06.03.1988  avalduse põhjal otsustas täitevkomitee 29.03.1988 anda oma üldosakonna bilansist Kähri kirikuhoone, „mille algmaksumus 892.- rubla ja jääkväärtus 793.- rubla” tasuta EELK Põlva kogudusele. Samuti otsustas täitevkomitee taotleda EELK Põlva koguduse filiaali asutamist Kähris. Luteri koguduse tehtud remondiga paigaldati kirikule uus tsinkplekist katusekate, vihmaveetorud ja rennid. Õigeusu kirikuna avati hoone õigeusu jumalateenistusega uuesti 14.11.1998. Seejärel on kirikut taas hakatud kasutama kogudusekirikuna ja tehtud on uus sisekujundus. Renoveeritud kirik taaspühitseti 1999. Kähri koguduse preestriks sai Viktor Ivask, kes on 2011  ka hooldajavaimulikuks Kihnu ja Obinitsa kogudusele ning Laanemetsa ja Puutli ilma koguduseta kirikule. Kirik asub Kähri külas Põlvamaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud preestrid:

Mihail Nikolski                                         oli koguduse esimene preester

Aleksinski Feodor 

Bežanitski Stefan 

Travlinski Feodor 

Nevdatšin Jossif  

Protopopov Nikolai 

Troitski Vsevolod

Bobkovski Viktor   

Dobrõševski Nikanor 

Hiob Konstantin

Oberpahl Dionisi

Vaht Aleksander 

Kõiv Jakob 

Siiman Dionisi 

Hiiesalu Vambola 

Tamm (Veretinski) Peeter 

Talomees William 

Ivask Viktor 

 

Kontakt:
Kähri, Tänassilma küla, Põlva vald
63309 Põlvamaa
Praost ülempreester Viktor Ivask
mob: +372 514 0322
Kontaktisik: Are Sillakivi
mob: +372 5667 3854