Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Uue-Virtsu Kristuse Sündimise abikogudus

Uue-Virtsu Kristuse Sündimise abikogudus

Kõmsi maja

Teenistused toimuvad koguduse majas

UUE-VIRTSU KRISTUSE SÜNDIMISE ABIKOGUDUS

Uue-Virtsu Sündimise kogudus asutati 1884. Historitsistlik-eklektilises stiilis pühakoda ehitati arhitekt K. Nymani projekti järgi 1888-1889. Ehitajateks olid Muhumaa mehed. Pühakoda pühitseti kasutusse 26.10.1889. Praeguseks varemetes kirikuhoone asub Hanila vallas Kõmsi külas Risti-Virtsu maantee ääres.

1978  lõpetatud koguduseelu asuti Hermi Vaini eestvõtmisel taastama 1992. Teenima kutsuti Muhu preester Andreas Põld. Alates 1998  teenib kogudust Haapsalu preester Jüri Ilves.
Kirikuhoone puudumisel toimuvad Jumalateenistused kogudusemajas, kuhu on sisustatud ja pühitsetud Kristuse Sündimise kabel.

2009  sügisel korrastati PRIA Leader projekti raames kirikuvaremeid. Toodi alla rippuv lae- ja katusematerjal. Samuti paigaldati kiriku juurde infotahvel koguduse ajaloo ja piltidega. Materjal on eesti ja inglise keeles.

Koguduse eestvõtmisel korrastatakse kiriku ümbrust. Jumalateenistused toimuvad 5-6 korda aastas.

Uue-Virtsu Sündimise kogudus on muudetud Haapsalu Maria-Magdaleena koguduse abikoguduseks.
MTÜ EAÕK Uue-Virtsu Kristuse Sündimise Kogudus on lõpetatud 06.07.2023.

Koguduses teeninud preestrid:

Sepp Savva                                        oli koguduse esimene preester

Bežanitski Aleksander

Kamenev Konstantin

Sõrkovski Peeter 

Bogdanov Konstantin

Vink Cristofor 

Hiob Konstantin 

Brantman Georgi 

Toompuu Aleksander 

Tamm Joann 

Pops Mihail

Nael Arkadi 

Pärl Georgi 

Raud-Reškin Mihhail

Tamm Eugen 

Tapp Mihail 

Põld Andreas 

Ilves Jüri 

Tölpt Aabraham 

Koguduses teeninud diakonid:

Liik Andrei

 

Kontakt:
Kõmsi, Hanila vald, 90102 Läänemaa

Ülempreester Jüri Ilves

mob: +372 5301 5251