Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Kõrgessaare Kristuse Sündimise kogudus

Kõrgessaare Kristuse Sündimise kogudus

Metropoliit Stefanus ja preester Aabraham pärast kabeli pühitsemist

Metropoliit Stefanus ja preester Aabraham pärast kabeli pühitsemistMalvaste 2

Kabeli kellamees Dan Lukas

Kabeli kellamees Dan Lukas

KÕRGESSAARE KRISTUSE SÜNDIMISE KOGUDUS

MALVASTE PROHVET EELIJA KABEL

Kuna Puski õigeusu kirik on varemetes, teenib kogudus praegu Malvaste prohvet Eelija kabelis.

1909. aastal loodi Puskil õigeusu preestri Vassili Verloki (1903-1912) eestvõttel tarvitajate ühistu, kuhu kuulusid kohalikud inimesed nii luteri- kui ka õigeusust. Ühistu tarbeks ehitati poehoone Puski kiriklasse hiljemalt 1910. aastal. Pood oli lihtne rõhtpalkidest tarbehoone, mis kirikupoena oli ainulaadne.

Siinsed Tahkuna poolsaare õigeusklikud kuulusid Kõrgessaare kogudusse. Kuna kihelkonna kirik Puskil jäi kaugeks, tekkis siia abikogudus, mis oma esimesed jumalateenistused Mudaste Posti talu rehetuppa asutatud (1885) õigeusu kooli ruumides pidas. Abikogudusele oma pühakoja ehitamine sai teoks 1925 aastal ning oli ilmselt seotud õigeusu kalmistu rajamisega Malvaste külla. Pühakoja hoone pandi kokku Puski kaupluse materjalist, ehitusmeistriks oli Peeter Holm. Kabeli pühitses 1925. aastal Kosma Laredei, Puski preester 1916-1941. Pühakoja ülesehitamisel säilis poehoone põhiplaan.

Seinad toetati maakividest vundamendile, raiekorrad laoti vanas järjekorras, säilisid murispuud, enamus viillaudadest ning suure tõenäosusega ka laetalad ja sarikad. Katus kaeti rukkiõlgedega. Poeaegse eeskoja asemel ehitati puidust kellatorn kabeli lääneküljel. Avade osas oli olulisemaks muudatuseks lõunaukse sulgemine. Pühakoja interjöör lahendati üheruumilisena. Kaupluse vahesein oli kabelis tarbetu, selle kunagist asukohta jäid tähistama tapipesad lõuna ja põhjaseinas.

Tornikonstruktsioonide eeskujuks võib pidada pritsikuuride torne. Kellatorni kõrguseks kujunes 9,5 m, sellele lisandus 2,8m kõrgune laastudega kaetud telkkiiver. Tippu pandi metsnik Peeter Leigeri valmistatud männipuust rist.

Tänasel kujul taastati kabel 2008. aastal Juhan Kilumetsa ja OÜ Rändmeister poolt. Õlgkatuse ilu andis tagasi Siim Sooster. 2011. aasta suvel ehitas koguduse rahvas kabelisse amboni, altarilaua, ikonostaasi ning paigaldas ikoonid. Sama aasta 20. juuli prohvet Eelija päeval pühitses Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus koos koguduse rahvaga Malvaste Prohvet Eelija kabeli pühakojaks.

Värskenduskuuri sai ka kabeli kellatorn, suure kirikukella tõstsid torni Taavi Stomma tublid töömehed.  Lisaks paigaldati kirikutorni ka üks väike kell.

Palugem Issandat õnnistada neid kelli, et kõik, kes nende helisemist päeval või öösel kuulevad, ärkaksid Sinu püha nime kiitma. Aamen

Nõnda õnnistas koguduse preester Aabraham Tölpt koos Hiiumaa Kõrgessaare valla ja koguduse rahvaga 2012. aasta novembrikuu viimasel laupäeval ühises palves sisse Malvaste Prohvet Eelija kabeli kirikukellad.

 

Kontakt:
Luidja Seltsimaja, Kõrgessaare vald
Hiiumaa
Preester Aabraham Tölpt
tel: +372 509 0251
e-post: aabraham@eoc.ee
Kontaktisik: Lii Kohari
tel +372 521 0970