Leisi Püha Olga kogudus

Saaremaa Leisi Püha Olga 03 EAÕK 1873 2016.05.01MF[1]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEISI PÜHA OLGA KOGUDUS

Ehitamise aeg: 1871–1872

Pühitsemine: 1873

Ajaloost: 1848  kevadeks siirdus õigeusku 1465 inimest (32,7%) Saaremaa Karja kihelkonna rahvast, kellele loodi 1847  Karja-Piila ja 1850  Leisi kogudus. Kiriku valmimiseni tegutses Leisi kogudus Leisi mõisa vanas viinaköögis, 1857. Pärsamaa mõisa vanas tõllakuuris ja 1863  taas Leisis, kus kohandati pühakojaks mõisa küün. Preester  Dionisi Samon (1897–1919) meenutas: „Wanemad Leisi koguduse liikmed, muidugi, mäletawad, missugusi raskusi pidid kannatama esimesed kiriku teenrid ja esimesed koguduse liikmed [—]. Ei olnud kiriku teenritel kindlat ja õiget elukohta, ei olnud kõlblikku Jumalakoda. Wõera usuliste kiusu all pidid nemad waestes urtsikutes elama, palwet tegema, jumalateenistusi pidama ja püha talitusi talitama.”

Püha Apostlisarnase (ka Vürstinna) Olga viiekupliline kirik valmis 1872 tüüpprojekti järgi. Kogudusel oli 1851–1918 kihelkonnakool ning tervelt 12 abikooli ja nn rändabikool erinevates külades. 1890 oli koguduses liikmeid 2946, 1913 liikmeid  1081 (pärast Pärsamaa ja Metsküla koguduste eraldumist) ja 1930 824. Annetajaliikmeid oli Leisi koguduse 1970  91 in (keskmiselt käis teenistusel 27) ja 1998 47 in. Kirik asub Leisi külas Saaremaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud vaimulikud:

Malein Mihail                                               oli koguduse esimene preester

Mariptšelski Simeon  

Muraveiski Kosma  

Djakonov Timofei  

Venger Kirill  

Bellavin Aleksei

Panov Pavel 

Samon Dionisi

Hion Joann   

Karmla (Endrekson) Georgi

Vapper Arteemi 

Linna Timotheus 

Karmla (Endrekson) Georg

Riisik Aleksander

Särel Aleksei 

Hiet Innokenti 

Treima Toivo

 

Kontakt:
Leisi, Leisi vald, 94202 Saaremaa
Preester Toivo Treima
mob: +372 5635 0051

Kontaktisik: Signe Meisalu
mob: +372 564 85085