Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Levala Püha Neeva Aleksandri kogudus

Levala Püha Neeva Aleksandri kogudus

nommechurch

LEVALA PÜHA NEEVA ALEKSANDRI KOGUDUS

Orissaare vallas Saikla-Nõmme surnuaia kõrval asub väike puukirik, mille postiaadressiks on Tumala küla, kuid kogudus kannab hoopis Levala nime.
Neeva Aleksandri kirik on ehitatud 1927  puitsõrestik – täidis seintega.
23.08.1910  avatud kogudus loodi Tornimäe ja Ööriku kogudusest eraldamise teel. Põhjuseks kohalike koguduseliikmete suurenenud arv. Levala koguduse esimeseks asupaigaks oli endine Rahula abikool, mille üüritud ruumides peeti esimesi jumalateenistusi. Ruumide üüri kattis omalt poolt Püha Sinod 235 rubla eest aastas.
1915  eraldati Saikla asula juurest Levala kogudusele ligi 70 tiinu maad, millele rajati ka koguduse kalmistu. Laste harimiseks tegutsesid koguduses kuni 1918  kihelkonnakool (asutatud 1910 endistest Rahula ja Kahutsi abikoolidest), Kapra, Iiliste ja Levala abikoolid.
Levala kogudusel jäi I maailmasõja tõttu oma pühakoda ehitamata, ajutisi ruume üüriti Kahutsi külas.
Oma pühakoja ehitamiseni jõuti alles Eesti Vabariigi ajal, kui kohalikud talumehed oma vahenditega püstitasid 1926 koguduse kalmistu kõrvale laudvooderdusega puust palvemaja tüüpi kirikuhoone. Väikese kellatorniga pühakoda pühitseti 1927  püha Neeva Aleksandri auks.
1949  sisustati see suletud Laimjala kalmistu-kirikust toodud ikonostaasiga.
Saikla-Nõmme surnuaias puhkab kauaaegne koguduse preester isa Andrei Mägi.
30.augustil peab Levala püha Neeva Aleksandri kogudus nimepäeva. 1.septembril algab ka kirikuaasta.
Oh Kuningas Kristus, kes Sa kõrges elad ja oled kõige nähtava ja nähtamatu Looja ja Ehitaja, Sa oled loonud päeva ja öö, ajad ja aastad. Ehi nüüd seda uut aastat oma õnnistuse krooniga, kaitse ja hoia rahus meie maad ja rahvast, oh Rohkeltarmuline.

Kristuse sündimise püha 2007

Koguduses teeninud vaimulikud:

Tammistu (Russ) Vassili 

Mägi Andrei 

Vapper Arteemi

Ruus Augustin 

Ervart Mihail 

Kadarik Feliks

Järvesalu Nikolai 

Põld Andreas

Treima Toivo

 

Kontakt:
Tumala, Orissaare vald, 94601 Saaremaa

Preester: Toivo Treima
mob: +372 5635 0051
e-post: toivo@eoc.ee

Kontaktisik: Valve Preiler
tel: +372 459 4694