Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Ööriku Püha Kolmainu kogudus

Ööriku Püha Kolmainu kogudus

riku_2

 

 

riku_1

ÖÖRIKU PÜHA KOLMAINU KOGUDUS

Ööriku asub Saaremaa kirdeosas, Tagavere Taaliku maanteest 6km vasakul Ööriku külas.
Kogudus asutati  Jaani koguduse nime all 27.04.1846  (otsus nr 3836) äsja õigeusku siirdunud eestlastele.
18480  siirdus õigeusku rohkelt kohalikku rahvast ning näiteks võidis Kuressaare preester Pavel Panov ühel päeval 500 inimest, kes olid pärit peamiselt Maasi vallast.
01.01.1849  jaotati kogudus Tornimäe ja Jaani (Ööriku) kogudusteks.
Esimene jumalateenistus toimetati 01.01.1850 Tagaveres Simoni talu kiviküünis. 1852  toimetati jumalateenistusi Maasi mõisa Kavandi küla puuhoones, kus hiljem tegutses ka kool-palvela.
04.11.1857  (nr 10773) eraldati Tagavere kogudus, millest elujõulist kogudust tegelikult ei tekkinud ja see liideti 1870  uuesti emakogudusega.
Koguduse geomeetrilises keskpunktis valmis 1873  kivikirik. Ristikujuline neljale kaarvõlvile toetuv hoone, mille keskosa ümbritsevad neli neljatahulise kumerkiivriga kuplit ning millest keskmine, viies on suurem. Seest ja väljast krohvitud paekivist kirikuhoone pühitseti jumalateenistuste toimetamiseks 06.10.1873  Püha Kolmainsuse auks.
Kavandisse ehitatud kool-palvela pühitseti Ristija Johannese auks ja seal toimetati jumalateenistusi umbes kord kuus.
1899-1900 ehitati kirikule pikendus koos kolmekordse püramiidja kiivriga kellatorniga, mille pühitses Riia peapiiskop Agafangel 22.06.1900. Ehitustööde ajal toimetati jumalateenistusi kalmistul asuvas kabelis.
1949  vooderdati kirik seest laudadega, mistõttu mõningal määral kannatas kiriku sisekõla.

Kristuse sündimise püha 2007

Koguduse juures tegutsesid järgmised koolid:
Kihelkonnakool (1851-1918)
Võhma abikool (Puhilas 1851-1918)
Tagavere abikool (1851-1857+1870-1918)
Liigalaskma abikool (1851-1918)
Kavandi abikool(1851-1918)

Kogudust teeninud vaimulikud:

Daniel JÜRGENS                       oli koguduse esimene preester

Kosma MURAVEISKI

Aleksei VERHOUSTINSKI

Jakob (KIKKERIST)KÕIGERIST

Georg (Lutso) LUTSEB

Peeter SÕRKOVSKI

Aleksander POKROVSKI

Michail BOBKOVSKI

Aleksander AAS

Georg ENDREKSON (KARMLA)  

Mihail ERVART

Augustin RUUS

Aleksander  RIISIK 

Konstantin KAUS

Aleksander RIISIK 

Aleksander TARKMEES

Nikolai JÄRVESALU

Andreas PÕLD

Innokenti HIET

Andreas PÕLD

Roman  TÕNISSON 

Kristoforos PARTS

 

Kontakt:
Ööriku, Orissaare vald, 94601 Saaremaa
Preester: Kristoforos Parts
e-post: kristoforos@eoc.ee
mob: +372 5819 3110

EAÕK Ööriku Püha Kolmainu kogudus
a/a EE262200221053294875