Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Pärsama Püha Innokenti kogudus

Pärsama Püha Innokenti kogudus

PÄRSAMA PÜHA INNOKENTI KOGUDUS

Ehitamise aeg: 1908

Pühitsemine: 1908

Ajaloost: Saaremaal Karja kihelkonnas siirdus 1848  kevadeks õigeusku 1465 inimest.

Karja luterliku koguduse rottmeister ja eeslugeja M. Soonlepp kirjutas oma mälestustes: „Wene pappid Lubasiwad ja kuulutasiwad rahwale a) Teuorjuse kautamist. b) Tubakat. d) Jahu. e) Seepi. g) Maid, Soola.[—] Rumal ning waene rahwas uskus seda, Antsid oma wanemate, wanemate usu käest ära, tühja, wale, petuse juttude läbi. – “Kes Weneks ei lähe, see jääb Sakste (mõisniku) päris orjaks elu ajaks,” oli hüüd. Kiriku õpetajad keelsiwad küll rahwast Wene usku wastu wõtmast ja usku wahetamast, aga kes wõttis seda kuulda. “Lutherusse kirikuõpetajad on ka mõisnikud, ja Mõisa härrade nõulised. Neil on kahju teuorjusest, Teupäevadest,” oli rahwa laul sell ajal.”

Karja kihelkonnas asutati mitu õigeusu kogudust, Pärsama kogudus iseseisvus Leisi kogudusest 1902. Kihelkonnakool asutati samuti 1902. Lihtne tellistest ühe kellatorniga kirik pühitseti 1908  Irkutski püha Innokenti auks. 1930  oli Pärsama koguduses 782 liiget, 1970  60 annetajaliiget ja neist vaid 11 käis koguduse poolt usuasjade volinikule esitatud statistika kohaselt regulaarselt teenistusel. 1998  oli koguduses 18 liiget. Kirik asub Pärsama külas Saaremaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud preestrid:

Bobkovski Mihail                             oli koguduse esimene preester

Karmla-Endrekson Georgi

Riisik Aleksander 

Särel Aleksei 

Hiet Innokenti 

Treima Toivo

 

Kontakt:
Pärsama, Leisi vald, 94201 Saaremaa
Kontaktisik: Lembit Mändla
tel: +372 457 3481