Plaani Püha Nikolai kirik

PLAANI PÜHA NIKOLAI KIRIK

Ehitamise aeg: 1873

Pühitsemine: 1874

Ajaloost: Haanja-Plaani kogudus loodi 1846, mil valmis ka koguduse puukirik, mis põles maha 1872. 1873 ehitati Plaani mõisa maadele uus kreeka risti kujulise põhiplaaniga põllukividest ja punastest tellistest, kella-, haritorni ja nelja väiksema sibulkuppeltorniga kirik (arhitekt Bauman). 1925 oli koguduses 500 inimest. Haanja-Plaani kogudus suleti 1962  ja kohalik ühismajand hakkas kirikut kasutama laohoonena. Eesti Vabariigi taastamise järel on EAÕK plaaninud asutada Plaanile mungakloostri. 21. sajandi algul võeti vastu otsus kloostri rajamiseks ja alustati ettevalmistustöödega ülempreester Rafael Hinrikuse juhtimisel. Seejärel aga asjaajamine seiskus, sest mungakandidaate ei leidunud. Kirik asub Plaani külas Võrumaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud vaimulikud:

Žemtšužin Joann                                 oli koguduse esimene preester

Kolon Joann

Mariptšelski Simeon

Festinski Peeter

Zadvinski Vassili

Tšihhatšov Mihhail

Mutovozov Vsevolod

Lebedev Nikolai

Hrebtov Aleksander

Karlson Georgi 

Randvere-Rõbakov Joann

Samon Sergei 

Tamm-Veretinski Peeter

Hiiesalu Vambola

Talomees William 

Sarv Jakob (Laatsar)

Kuldmäe Joann

Fraiman Stefan

Niitvägi, Herodion

 

Kontakt:
Plaani küla, Võrumaa

Kogudust hooldab
preester Herodion Niitvägi (peapiiskopkonnast)
mob: +372 ‭510 9623‬