Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kogudus

Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise kogudus

TAHKURANNA JUMALASÜNNITAJA UINUMISE KOGUDUS

Ehitamise aeg: 1872

Pühitsemine: 1872

Ajaloost: 1846-1848  vahetas Pärnumaal Tori kihelkonnas Häädemeestel 41% ja Tahkurannas 38% talurahvast luteri kiriku õigeusu kiriku vastu hoolimata sellest, et saksa mõisnikud ähvardasid vitsakaristuste ja taludest väljaajamisega. Ümbruskonna esimene õigeusu kogudus loodi Häädemeestel 1849, 1858  eraldati sellest ja Kilingi-Nõmme kogudusest 521-liikmeline Tahkuranna kogudus, mis algul toimetas teenistusi sõjaväekasarmus jt hoonetes. 1872  valmis Tahkuranna Õigeusu Vennaste Seltsi pingutuste tulemusena historitsistlik punastest tellistest ladina risti kujulise põhiplaaniga kirik koos kella- ja haritorniga (arhitekt G. Karpov). Hilisema Eesti presidendi K. Pätsi kodukiriku koguduses oli 1900  1852 in  ja 1939  1371 inimest. Tahkurannast eraldus 1895  u 800-liikmeline Surju kogudus, mille palvemaja suleti 1964  peamiselt liikmete vähesuse tõttu. 1925  valminud Surju palvemaja kasutati seejärel kortermajana, allesjäänud liikmed liitusid Tahkuranna kogudusega. Tahkuranna koguduse tegevus katkes 1980  lõpul, kuid taastati 1990  algul (vahe- peal toimus mahajäetud kirikus mitu vargust). 1997-2001 pandi uus kate hoone tornidele ja parandati müüre. Kirik asub Tahkuranna külas Pärnumaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud vaimulikud:

Polistovski Vassili                          oli koguduse esimene preester

Tšetõrkin Mihail

Skoropostižnõi Peeter

Verhoustinski Vassili

Prants Kallinik

Hrebtov Aleksander 

Prikmann Joann 

Grünberg Vladimir 

Ervart Mihail 

Kukk Joann 

Hints Sergei

Tamm-Veretinski Peeter

Väinloo Vassili

Keskküla Ardalion

Koguduses teeninud diakonid:

Mardi Aleksander

Madissoo Arseni

 

Kontakt:
Tahkuranna, Tahkuranna vald
86501 Pärnumaa
Ülempreester Ardalion Keskküla
mob: +372 526 5285

EAÕK TAHKURANNA KOGUDUS
a/a EE331010902018718003