Avaleht/Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik/Piiskopkonnad/Uruste Issanda Taevaminemise kogudus

Uruste Issanda Taevaminemise kogudus

URUSTE ISSANDA TAEVAMINEMISE KOGUDUS

Ehitamise aeg: 1872–1873

Pühitsemine: 1874

Ajaloost: Audru kandis Pärnumaal algas kirikuvahetusliikumine 1845  Uruste (Audru) kogudus avati 1847. Selleks ajaks oli kirikut vahetanud peaaegu pooled Audru kihelkonna elanikest. Uruste kogudusest eraldati 1861 Jõõpre kogudus. 1873 valmis põllu- ja paekivist, osaliselt krohvitud kirik. Sarnase ülesehitusega kivikirik valmis 1873 Pärnumaal veel Pootsis ja neid on arvukalt ka mujal Eestis (tüüpprojekti autor G. Schel). Seda tüüpi kirikutel puudus tavaliselt kellatorn, Uruste kirikukellad paiknevad madala viilkatusega eeskoja kohal olevas kellaruumis. Koguduse juures tegutsesid 1918  kihelkonnakool ja viis abikooli. Koguduses oli 1890  2563 in ja 1939 1015 in. 2007  sai Uruste kogudus enda hooldajaks preester Enose, kes asus teenima veel nelja teist kogudust Lääne-Pärnumaal: Sindis, Jõõpres, Pootsi- Kõpus ja Paadremal. Enne seda tegutses Pärnumaa rohkete koguduste hooldajana peamiselt preester Ardalion  Keskküla. Kirik asub Uruste külas Pärnumaal.

Jaanus Plaat

Koguduses teeninud vaimulikud:

Gorski Aleksander                              oli koguduse esimene preester

Sarnet Kiprian

Tamm Dionisi

Dubkovski Dimitri 

Allik Joann

Adamov Ilja 

Hints Sergei

Tints Karp 

Tamm-Veretinski Peeter 

Bežanitski Nikolai

Remberg Feliks

Parts Kristoforos

 

Kontakt:
Uruste, Kihlepa, Audru vald
88305 Pärnumaa
Preester Kristoforos Parts
mob: +372 5819 3110