Avaleht/Allik Joann Jüri/Georgi p

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Allik Joann Jüri/Georgi p

Joann Allik oli eesti õigeusu vaimulik: köster-kooliõpetaja, diakon, preester, ülempreester. Ta sündis 30. 11. 1874  Pärnumaal Polli vallas Karksi-Nuias Jüri/Georgi Alliku  ja Leena Alliku (sünd Linnas) peres, õppis Tailova Gümnaasiumis, Riia Vaimulikus Koolis ja  Seminaris 1885-1896 ja omandas köster-kooliõpetaja kutse.

Tema teenistuskäik köster-kooliõpetajana :

  1. Tiirimetsa Issandamuutmise koguduses  28.06.1896-28.06.1897
  2. Piila Peaingel Miikaeli koguduses 28.06.1897-20.05.1898
  3. Paadrema  Püha Kolmainu koguduses 20.05.1898-22.12.1898
  4. Pärnu Suurkannataja Ekateriina koguduses  22.12.1898-14.08.1902

Vaata ka: www.eoc.ee/vaimulike andmebaasi

Eluloolisi andmeid:

Joann Alliku pere: abikaasa  Natalia Allik, nende lapsed: Leena (Jelena), Natalja, Nikolai, Jüri. Isa Joann kaitses 1905 revolutsiooni ajal talurahvast karistussalkade eest, võttis osa Uruste ühiskondlikust elust, oli koguduseliikmete poolt austatud ja armastatud – kaitses leppimatult õigust ja õiglust.

Ülempreester Joann Allik uinus 15.02.1940 ja puhkab  Vana- Pärnu kalmistul.

Kasutatud allikad: