Avaleht/Ernits Konstantin

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Ernits Konstantin

Konstantin Ernits oli EAÕK  koorijuht, köster ja helilooja. 1925-1927  töötas ta koolidirektorina ja kooliõpetajana Kohtla-Nõmmel, oli  Narva Eesti Nikolai koguduses  koorijuht,  1917-1918  juhatas Rõngus mees- ja segakoori, oli tegev köster-kooliõpetaja  Rõngu Issanda taevaminemise koguduses alates 1891, 1928-1936,  Kuressaare Püha Nikolai koguduses köster-koorijuhina 01.09.1928-30.03.1935 ning  köstri kohusetäitjana samas koguduses 01.01.1936-u 1945.

Konstantin Ernits sündis 19.02. 1868  Sindi vallas Pärnumaal ja uinus 1950, tema hauakoht on teadmata.

Postimees (1886-1944), nr. 49, 19 veebruar 1928:

Kooliõpetaja ja seltskonnategelane Konstantin Ernits 60-aastane.
19. veebruaril pühitseb Narvas tuntud seltskonnategelane ja kooliõpetaja Konstantin Ernits oma 60. sünnipäewa. Konstantin Ernits on sündinud 19. veebruaril 1868 Sindi vallas. Ta isa oli rehepapp. Algkooli lõpetas Pärnus. Peale seda astus seminari, mille lõpetas 1833. Peale seminari lõpetamist oli kooliõpetajaks Grawenhowi koolis R.inS, kus ka juhatas Eesti sega- ja meeskoori. 1890 asus Rõngu-Tilga kooli peale. Rõngus juhtis samuti laulukoori suure eduga. Ta oli laulukooride liige, juhatuse abiesimees ja hiljem esimees. Rõngus viibis juubilar 8 aastat. 1898 astus Baltiiski kooli peale, kus korraldas kiriku-laulukoori. 1906 asus Narva Eesti koguduse kooli peale. Norivas juhtis juubilar samuti laulukoore. Ta on osa võtnud igast üld- ja maakonnalaulupeost. Samuti on ta ka seltskonnategevusest mitmel pool elavalt osa võtnud. Oma lahke iseloomu ja vastutulelikkuse tõttu on juubilar suures lugupidamises.

Kasutatud allikad:
  • “Õigeusu kirikutes (kogudustes) teeninud vaimulike nimekiri” Tallinn, 1975, koostaja preester August Kaljukosk
  • Martin Toon “EAÕK Kuressaare Püha Nikolai koguduse ajalugu” Kuressaare, 1997