Avaleht/Tölpt Leena Helena

Köstrite ja koorijuhtide andmebaas

Tölpt Leena Helena

Leena Helena Tölpt on EAÕK  lugeja/koorijuht. Ta on sündinud 1966 Tallinnas, õppis Tallinna Reaalkoolis ja Laagna Gümnaasiumis, 1995-1997  laulis  ta Tallinna Issandamuutmise koguduse kooris, 1997-2011 Haapsalu Maarja Magdaleena koguduse kooris. Praegu tegutseb Leena Helena Tölpt  lugejana/  koorijuhina Hiiumaa kogudustes  ja Saaremaal Sõmera Hooldekodu õigeusu koguduse teenistustel, on alates 2014 EELK Usuteaduste Instituudi õigeusu õppetooli üliõpilane.