Avaleht/Materjalid/Patriarhi läkitus Eesti Vabariigi presidendile ja valitsuse liikmetele 20. veebruaril 1996

Patriarhi läkitus Eesti Vabariigi presidendile ja valitsuse liikmetele 20. veebruaril 1996

Teie Ekstsellents,

 

Meil on rõõm teatada Teie armastatud ja kuulsale Ekstsellentsile, et kinnitatud Patriarhaadi ja Sinodi seadusega, armastuse märgiks, mis on võrdne emaarmastusega oma lapse vastu, me vastame iseseisva ja suveräänse Eesti riigi ja tema õigeusu koguduste palvele, reaktiveerides Patriarhaadi ja Sinodi tomose aastast 1923. Selle tomosega me olime kuulutanud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku autonoomseks, Konstantinoopoli Oikumeenilise Patriarhaadi vaimse kaitse all. Sama seadusega teatame, et me tunnustame enne 1940-ndat aastat eksisteerinud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku seaduslikeks järglasteks need õigeusklikud eestlased eksiilis, kes säilitasid selle kiriku õiguslikku järjepidevust, ja ka nendega soostuvad õigeusklikud Eestis.

 

Ühendades nad kõik Oikumeenilise Patriarhaadi vaimse kaitse alla, me taastame Eesti Õigeusu Kiriku kui kohalike Õigeusu Kirikute universaalse pere täieõigusliku liikme, milline staatus oli kirikul kuni 1940-nda aastani.

 

Ajutist olukorda arvestades, kuni eestlane valitakse kirikupeaks ja kuna vastavalt meie Õigeusu Kaanoni Seadusele ei saa terviklik kirik ilma piiskopi juhtimiseta eksisteerida, oleme määranud Autonoomse Eesti Kiriku Locum Tenens´iks Tema Kõrgeaususe, teie naabri, sõbraliku Soome Autonoomse Õigeusu Kirikupea, Karjala ja kogu Soome peapiiskopi Johannes Rinne. Peapiiskop Johannesele on antud kogu administratiivne võim. Selles töös aitavad teda tema kiriku vaimulikud, nimelt Tema Hiilgus, Joensuu Piiskop Ambrosius ja Kõrgeauline protopresbüter Heikki Huttunen. Peapiiskop Johannes aitab Autonoomsel Apostlik-Õigeusu Kirikul teie õnnisatud Eestimaal, mis on uuesti sündinu, läbi viia täielik ja vaimne reorganiseerimine. Peapiiskop Johannes hakkab seega ette valmistama viivitamatult Eesti Õigeusu Kiriku eestlasest juhi valimisi.

 

Me oleme veendunud, et Eesti Ortodoksia, mida on peetud autonoomse staatuse tagasisaamise vääriliseks teie iseseisvas ja suveräänses riigis, leiab endale koha Eesti ühiskonnas, sama koha, mis tal oli enne 1940-ndat aastat, mis Jumalasõnade järgi oli rahu ja progressi aeg. Me usume, et Eesti Ortodoksia saab oma praegustest probleemidest üle; ravib oma mineviku haavad; ja et ta on suuteline koos naabermaa Soome Õigeusu Kirikuga saama tähtsaks teguriks ülemaailmses Ortodoksia ja Kristlikus koostöös.

 

Teades teie heatahtlikku suhtumist Eesti Ortodoksiasse ja isiklikku huvi, mida teie armastatud Ekstsellents olete näidanud Eesti ortodoksia kasvamise ja organisatsiooni vastu teie vabadustarvastaval ja usuvabadust edendaval ja rahuarmastaval Eestimaal, me avaldame Teie Ekstsellentsile oma sügavat tänu teie suuremeelse suhtumise ja paljude heategevate tegude eest, mida õigeusklikud kõrgelt hindavad.

 

Me kasutame võimalust teatada teile, Teie Ekstsellents, et me saadame teie ja Eesti Õigeusklike juurde oma Patriarhaadi esindajad, nende  Kõrgeausused Metropoliidid Kalchedoni Joachimi, Tyrolose ja Serendoni Panteleimoni ja Philadelphia Melitoni, kes teevad teatavaks eelnimetatud otsuse ja kes panevad ametisse meie venna, karjala ja kogu Soome peapiiskopi Johannese kui Locum Tenensi.

 

Andku Jumal omarohked õnnistused Eesti Vabariigile, mida me hoiame oma alalistes palvetes. Jumal kaitsku ja tugevdagu Teie Ekstsellentsi ja aulist Eesti Valitsust, kes täidab oma õilsaid kohustusi õnnistatud Eesti rahva heaolu nimel. Jumala armastuses ja austuses, suurim lugupidamisega,

 

Teie Ekstsellentsi eest innukalt

Jumala poole paluja,

BARTHOLOMEOS

KONSTATNTINOOPOLI PATRIARH

20-ndal veebruarikuu päeval 1996