Avaleht/Nädala jutlus/METROPOLIIDI JÕULULÄKITUS 2016

METROPOLIIDI JÕULULÄKITUS 2016

 

Teile on täna Taaveti linnas sündinud Päästja,

kes on Issand Kristus (Lk 2, 11).

Kallid vennad ja õed Kristuses,

piiskopid, preestrid ja meie püha Kiriku liikmed!

Milline mõõtmatu jumalik arm saab meile osaks igakord, kui mõtiskleme Messia sünni salasuse üle, mida prohvetid meile ennustasid. See on salasus, mida ei suuda haarata ei taevas ega maa, salasus, millesse inimese tarkus ei suuda tungida, aga mida me saame oma hinges usuga vastu võtta. Evangelist Johannes kirjutab: Kõigile, kes tema – Jumala Sõna – vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks (Jh 1, 1.12).

Jeesuse isikus, kes sünnib täna Petlemmas Neitsi Maarjast, annab Jumal meile Päästja. See pole lihtsalt ühe inimese sünd siia maa peale, vaid Jumala sünd inimeses. Meile sündinud Päästja on Jumal, kes tuli inimesena. Jumal tuli lihas ja nii avas Ta inimestele jälle enda osaduse tee, tänu millele hõlmab jumaliku olemuse leek Jeesuses Kristuses kogu inimkonda.

Ja kui Jumal sünnib inimeses, siis selleks, et kutsuda inimest sündima Jumalas. Kui Jumal sünnib inimeses, siis selleks, et inimene saaks igavesti valguse ja armastuse olendiks…..

Jumala lihakssaamine on „risk”, mille Jumal võtab suurest armastusest oma loodu vastu. See armastus läheb välja äärmuseni – surmani teiste eest. Selle riski keskmes on kannatus ja rist ning lõpuks võit surma üle. Armastus, kui seda vaadata igavese elu nurga alt, läheb otsustavalt kaugemale sõprade, pere ja lähedaste ringist, et jõuda vaenlaste ja võõraste ning nende juurde, kel pole piisavalt lootust.

Kui meil oleks kindel usk, võiksime selgelt näha hällis magavat jumalikku Lapsukest, keda ümbritsevad Tema ema Maarja, kes Ta ilmale tõi, ja Joosep, kes neid valvab ja kaitseb, ning karjaseid, kes ei arutle palju, vaid tõttavad rõõmuga koopasse. “Tõesti, kui me oskaksime näha ja tähistada tänast päeva kui tuleviku püha, kui igaviku plahvatust ajas, siis mõistaksime, et see päev ei ole nagu iga teine päev. See on avatud uste päev, mil me ehitame sillad nendeni, kel pole häält, kel pole enam mingeid tundeid, kes on kinnised ja keskendunud ainult endale ja otsustavadki jääda oma arutusse kangekaelsusse.”

Kellelegi pole saladus, et tänapäeva inimkond seisab suurte ohtude ees ning saab tunda viletsust. Loendamatud inimesed – mehed, naised ja lapsed surevad nälga, hukkuvad kohutavates tingimustes, mida põhjustavad sõjad; nad lahkuvad oma esivanemate kodudest, et minna põgenikuna tundmatusse. Paljudel pole tööd, paljud näevad, kuidas loodusõnnetused pühivad hetkega nende vaevanägemise viljad. Et seista vastu kõigile nendele olukordadele, et muuta, nagu ütleb patriarh Athenagoras, need võimalusteks millegi uue sündimiseks, on vaja inimesi, kes teeniksid elu, osadust ja õiglust, kes ei lahkuks üksteisest armastuses. Inimesi, kes ei annaks alla ega kaotaks lootust, vaid jagaksid julgust ja kindlust teistelegi.

Isegi kui jõuluvalgus tundub täna väga habras, isegi kui meie seas on inimesi, kel on raske sellesse uskuda, siis see valgus ei saa kuidagi kustuda. Jumal ise hoiab seda ja laseb sel väsimatult paista kõigi inimeste südametes. Meie ajal, vaatamata sellele, et paljud asjad tunduvad täiesti lootusetud, pole muud võimalust, kui avada uksed kõigile, nii et mitte ükski inimene ei jääks enam üksi ja ainult iseenda jaoks, nõnda samuti ka ükski riik ega maailmajagu.

See püha on Jeesuslapse pidu. Paotagem meiegi vähehaaval seda ainukest ust! Selle suurepärase salasuse ust, et süütu ja lapseliku suuga kindlalt tunnistada: Jumal ei ole kuskil kõrgustes, Jumal ei ole mujal, Jumal on meiega. Tema nimi on Emmanuel!

Mu kallid!

Nagu ütleb väga hästi üks prantsuse jutlustaja:

“Tervitagem seda Jumala külaskäiku meie juurde, Ta tuleb meie jaoks.

Tervitagem seda Jumala sõnumit; Jumala, kes tuli maa peale selleks, et avada tõelise elu uks. See sõnum on meie jaoks.

Laskem endid juhtida Jumala poolt, me ei kahetse seda.

Soovin oma isaliku õnnistusega, et Kristus meie Jumal, kes sündis Neitsi Maarjast Petlemmas, annaks meile rohkem kui kunagi varem jõudu kõndida Tema jälgedes, sest Tema on rõõm, valgus, rahu ja maailma tulevik. Aamen!

 

 

Tallinnas, Kristuse sündimise pühal 25. detsembril 2016.

 

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit