Avaleht/Nädala jutlus/METROPOLIIDI UUE AASTA LÄKITUS

METROPOLIIDI UUE AASTA LÄKITUS

 

“Uurige, mis on Issandale meelepärane …”

“Vaadake siis hoolega, kuidas te elate… “

Pauluse kiri efeslastele (5, 10-15)

 

Kallid vennad ja õed Kristuses!

 

Tahaksin teie poole pöörduda nende püha apostel Pauluse sõnadega ning teile saata oma kõige soojemad soovid aastaks 2016.

Et meie kõigi kodudes valitseks tarkus, sest ajad, mil elame, on täis paljusid erinevaid raskusi ja ohte, ning et igaüks meist õpiks ära tundma seda, mida Jumal meist ootab ja loodab.

Et meil oleks tahet teha iga päev heategusid, mis on meis Jumala armust, tegusid, mis oleksid elava armastuse allikaks ja anniks. Head puud tuntakse ikka tema viljade järgi.

Et me oleksime valguse, rõõmu ja rahu jagajad kus iganes me ka ei viibiks. Püha Aleksandria Klementi sõnade kohaselt: “ Kui kristlase ligimene patustab, siis patustab ka kristlane ise, sest kui ta oleks elanud nii, nagu Jumal-Sõna õpetab, oleks ligimene tundud häbi, võrreldes enda tema omaga, ega oleks pattu teinud“ (Stromateis 7,13).

Et me kasutaksime oma aega õigesti. Pole ühtegi vabandust sellele, kes keeldub nägemast võimalusi päästeks, mida Jumal talle pakub kogu tema maise elu jooksul ning kes selle asemel neid võimalusi mõttetult raiskab kasutute tegudega, mis ainult teda ennast rikuvad. See, mis valgustab inimest ja täidab ta tarkusega, on võime vaadata otsa nii elu kui ka surma tegelikkusele; tunda end sisimas selle tegelikkusega leppinuna ja veeta selles vaimus kõik oma elupäevad siin maa peal.

Nagu apostel Paulus meile soovitab oma kirjas efeslastele : “ Vaadake siis hoolega, kuidas te elate: mitte nagu arutud, vaid nagu targad…“ (Ef 5:15).

Ärgem olgem mõtlematud! Soovin, et me terve selle uue aasta jooksul, mis peagi hakkab, teeksime kõik, mis vajalik, et mõista Jumala tahet.

Minu isaliku õnnistusega Kristuses, meie Jumalas ja Päästjas.

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, Püha Sinodi esimees