Avaleht/Nädala jutlus/Metropoliit Stefanuse tervitus EELK Usuteaduste Instituudi 70. aastapäevale pühendatud kongressil “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”

Metropoliit Stefanuse tervitus EELK Usuteaduste Instituudi 70. aastapäevale pühendatud kongressil “Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid”

AUSTATUD KONGRESSIST OSAVÕTJAD, VENNAD JA ÕED KRISTUSES!

Mul on au ja heameel olla täna siin teiega. Ja kõigepealt on mind palutud tervitada kongressi „Reformatsioon 500“ korraldajaid, esinejaid ja kuulajaid Eesti Kirikute Nõukogu poolt. Reformatsioon on otsesemalt ja kaudsemalt avaldanud oma mõju kõigile Eestimaa kirikutele ning selle ajalooline uurimine ja mõtestamine kaasajas on oluline nii Eesti usuelu kui ka kogu kultuuriloo seisukohalt.

Tänase kongressi korraldaja, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut, on alati olnud oikumeeniliselt avatud. Juba kaks aastat kehtib ja töötab ladusalt ka meie kiriku ja instituudi vaheline leping, millega on sisse seatud õigeusu õppetool. See seik annab tunnistust heast tahtest ja koostööaltist praktikast, mida ei sega ei meie küllaltki erinev teoloogiline taust – on ju üks meist traditsiooniline, vana kirik ja teine reformeeritud kirik – ega muud suuremad või vähemad erinevused. Koostöö Usuteaduse Instituudi raames on jätkuks kahe Eestis kõige suurema ja pikema ajalooga konfessiooni pikemajalistele positiivsetele kontaktidele Kirikute Nõukogu raames, samuti kahepoolsele teoloogilisele dialoogile.

Oikumeeniline dialoog ja ühine tegutsemine on Eestis ja tänapäeva maailmas üldse saanud loomulikuks osaks kirikutevahelises läbikäimises. See põhineb austusel teiste vastu, väsimatul ühisosa otsimisel, aga ka usuõpetuslike ja praktiliste erinevuste realistlikul tõdemisel ning lugupidava suhtumise säilitamises eriarvamustes hoolimata. Kõigega mitte nõustumine ei sega näiteks ka sellise suure usulis-ühiskondliku muutuse uurimist, nagu selleks oli viiesaja aasta tagune reformatsioon. Ka õigeusu Kiriku hiljutine suur ja püha kirikukogu Kreetal rõhutas ja kinnitas üle oikumeeniliste dialoogi ja kontaktide olulisust.

 

Soovin siis esinejatele ja osavõtjatele jõudu, tarkust ning Jumala rohket õnnistust!

 

+ Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit

  1. oktoobril 2016. aastal Eesti Rahvusraamatukogus