Avaleht/Jutlused/Paasaläkitus Issanda aastal 2019

Paasaläkitus Issanda aastal 2019

Mu armsad vennad, pühitsetud valitsejad

Tartu piiskop Eelija,

Pärnu ja Saare piiskop Aleksander

ja Kristuselinna piiskop Makarios,

minu südamele kallid preestrid ja diakonid,

nunnad ning meie püha kiriku Jumalale ustavad ja austatud liikmed!

 

KRISTUS ON ÜLES TÕUSNUD !

Tõesti on üles tõusnud! Meid haarab piiritu rõõm, piiritu helgus. Kristus, meie Päästja ja Jumal, Tema, kes kuulub meiega samasse inimsoosse, Tema, kes on läbi elanud kõigi meie elud, Tema, kes sõi seda sama leiba, mis meiegi, annab meile elu oma surnuist ülestõusmisega.

Täna oleme täis ülimat rõõmu, sest Kristuse paasa valguses tõuseme koos Temaga üles. Ta annab meile andeks. Ta muudab meid ja kogu loodu elukandjaks. Ta ei ole kunagi siin või seal, vaid Ta on meis kõigis.

 Ta toob seltsi meie üksilduses, Ta läheb kõhklematult meie südame kõigisse soppidesse, sest Temaga, kes on meie elu allikas, näeme kõike selgesti. Ta on igaühes meist, kõikides inimestes, kes on valust laastatud, ülekohtust või ükskõiksusest murtud. Ristil rippuv Jeesus – see olete tegelikult teie, see olen mina. Ta samastub meiega mitte selleks, et tuimestada meie kannatusi, vaid selleks, et Ta saaks kõige paremini kanda oma elu ja armastuse vilja.

 Täna oleme selles ülimas helguses, sest üles tõusnud Kristus puudutab igaüht meist ja eranditult kõiki inimesi ning loob meid uueks oma hiilguses. Nüüdsest algab ülestõusmine. Ülestõusmisega pühitseme surma surma, põrgu hävitamist ning igavese elu algust.

 Püha Johannes Kuldsuu kirjutab oma paasajutluses, mida me täna öösel loeme: “Surm, kus on sinu astel? Põrguhaud, kus on sinu võimus? Kristus on üles tõusnud ja sina oled maha rõhutud… Kristus on üles tõusnud ja elu valitseb…”

 Samuti kuulutame väga selgelt ja veendunult, et meie, õigeusklike jaoks, pole Kristuse ülestõusmine pelgalt tuleva aja lohutus, vaid meie praegune kutsumus.

 Tänasel ülestõusmise päeval annan teile oma isalikud õnnistused ja soojad õnnesoovid.

 Jeesusele Kristusele, meie Issandale ja Päästjale, olgu au, kiitus ja vägi igaveseks ajaks igavesti!

 TÕESTI ON ÜLES TÕUSNUD !

+Stefanus,

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit,

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku piiskoppide kogu esimees