Avaleht/Otsingu tulemused 'tallinna issandamuutmise'/Leht 2

Otsingutulemusi: 292

Otsiti: tallinna issandamuutmise

 • Issandamuutmise pühal

  Armsad vennad ja õed Kristuses! Me oleme tänasel erilisel päeval siia pühakotta kokku tulnud, et pühitseda üheskoos olulist sündmust – meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmist Tabori mäel. See on suur sündmus, sest tänane kesksuvine püha näitab meile, kuidas ülestõusnud Kristus loob maailma uueks. Seepärast oleme siin ja anname tunnistust kogu loodu uueks muutmisest […]

  https://www.eoc.ee/jutlused/issandamuutmise-puha/

 • Issandamuutmise kesksus õigeusu vaimsuses

  Mis on Issandamuutmise tähendus, mis on üks kaheteistkümnest kirikuaasta suurest pühast ja millised on selle tagajärjed maailma elu jaoks? Ma proovin sellele vastust leida, lootes juba ette teie heasoovlikkusele. Mu kõne saab olla vaid kahvatu peegeldus sügavusest, mis peitub selles tohutus salaasjas. Veel enam: selleks et läheneda Issandamuutmise valgusele, tuleb kõigepealt minna üles omaenda Tabori […]

  https://www.eoc.ee/materjalid/issandamuutmise-kesksus-oigeusu-vaimsuses/

 • Tallinna Issanda Muutmise peakirik

  TALLINNA ISSANDA MUUTMISE KOGUDUS Kui Püha Miikaeli kloostrikirik 1716  õigeusu Püha Feodor Stratilati kirikuks muudeti, piirduti esialgu rahapuuduse tõttu ainult õigeusu liturgiast tulenevate interjöörimuudatustega kolonel Mihhail Moltšanovi juhatusel. 1725–1726 parandas Moltšanov veidi kiriku põrandat ja aknaid ning valmistas kirikuruumi ette uue ikonostaasi ülesseadmiseks. Moltšanovi käsul likvideeriti orelirõdu koos oreliga, kiriku lõunapoolses osas altari vastas loodi […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/kogudus-3/

 • Jumalateenistused ülestõusmisajal 2024

  Jumalateenistuste ajad Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudustes 2024. aasta paasaajal.

  https://www.eoc.ee/uudised-teated/jumalateenistused-paasaajal-2024/

 • Jumalateenistused paastuajal ja Pühal Paasanädalal

  Jumalateenistuste ajad Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kogudustes.

  https://www.eoc.ee/uudised-teated/jumalateenistused-paastuaja-alguses/

 • Metropoliit Stefanus pälvis kõrge autasu

  14. jaanuaril peeti Tallinna pühade Siimeoni ja Hanna katedraalis sinodaalne jumalik liturgia, mida juhatas kõrgesti pühitsetud Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Demetriase ja Almüruse metropoliidi Ignaati ning Peristerioni metropoliidi Grigoriuse (kumbki Kreeka õigeusu kirikust) kaasteenimisel. Pühapäevale lisaks tähistati püha piiskopmärtri Platoni ja tema kaaskannatajate märtrisurma päeva (nende üldkriklikku mälestuspäeva peeti see aasta 12. jaanuaril Tallinna Issandamuutmise peakirikus).  Kaasa teenisid ka koguduse […]

  https://www.eoc.ee/uudised-teated/metropoliit-stefanus-palvis-korge-autasu/

 • Eestisse tuleb visiidile Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus

  Eestit külastab 12.-20. septembril Tema Pühadus oikumeeniline patriarh Bartolomeus.  Visiidi esimesel kolmel päeval kohtub patriarh Eesti riigijuhtide ja Tallinna linnajuhtidega. 15.-20. septembril toimuva pastoraalvisiidi käigus külastab Tema Pühadus Tartut, Värskat, Valgat, Pärnut, Hiiumaad, Tallinna ja Aruküla. Igas visiidi peatuspaigas peetakse liturgia või palvus ning patriarh kohtub õigeusukiriku rahvaga ning omavalitsusjuhtidega.  Värska lauluväljakul teenib patriarh Bartolomeus […]

  https://www.eoc.ee/uncategorized/strong-eestisse-tuleb-visiidile-tema-puhadus-oikumeeniline-patriarh-bartolomeus-strong/

 • Ajalugu

  Tsaariaeg 1886 talvel tuli Tallinna Issandamuutmise kirikusse Harjumaa talupoegade esindus, soovides astuda õigeusku. Asi anti arutada Riia Vaimulikule Konsistooriumile. Samal aastal saadeti Juuru eesti rahvusest preester Andrei Tepaks-Pavlov ja köster Mihail Uusna. Õigeusku astus umbes tuhat inimest Angerja, Järlepa, Mahtra, Kuimetsa, Kaiu, Juuru ja Lohu vallast.  (Berens 1995:21;22) 12. mail 1887 avati iseseisev Juuru kogudus, millesse kuulusid Juuru, Ingliste, Vahastu, […]

  https://www.eoc.ee/kogudus/angerja-issanda-taevaminemise-kogudus/ajalugu/

 • Matti Timmermann

  Matti Timmermann  on eesti õigeusu vaimulik-preester. Ta sündis Tallinnas 26.04.1950 a. EAÕK Tallinna Issandamuutmise koguduse liige alates 1994. 2003 alustas EAÕK Tallinna Issandamuutmise kirikus lugejana. 06.08.2007 pühitseti diakoniks. 06.08.2018 ordineeriti preestriks.

  https://www.eoc.ee/vaimulik/matti-timmermann/

 • Püha Platoni ja tema kaaskannatajate mälestuse tähistamine 2019

  14. jaanuaril 2019 täitub sada aastat Tallinna püha piiskopmärter Platoni ning Tartu pühade preestermärtrite Mihhaili ja Nikolai veretunnistusest. Armurikka mälestuspäeva eelõhtu pidulik jumalateenistus algab  pühapäeval 13. jaanuaril kell 16:00EAÕK Tartu Jumalasünnitaja uinumise (Uspenski) katedraalis Magasini tn 1, kus asuvad Tartu preestermärtrite Mihhaili ja Nikolai pühad säilmed. Esmaspäeval 14. jaanuaril kell 10:00 algab pidulik piiskoplik ja sinodaalne […]

  https://www.eoc.ee/uncategorized/puha-platoni-ja-tema-kaaskannatajate-malestuse-tahistamine-2019/